Innleid IT-sjef

For kostbart med egen IT-sjef? Vanskelig å finne kompetente folk? Vanskelig å holde seg oppdatert?

Lan-x tilbyr profesjonell IT-sjef på leiebasis. Vi har unik breddekompetanse, lang fartstid og et fagmiljø som alltid er oppdatert. Vi kan ivareta IT-sjefens rolle på en effektiv og kyndig måte, og være din bedrifts sparringpartner innenfor alle IT-spørsmål.

Vi tilbyr kompetanse innen bl.a.:

  • Markedsendringer
  • Leverandørutvelgelse og leverandørforhold
  • Produkter og produktsammensetning
  • Teknologi
  • Lisenser
  • Fornuftige endringer i forbindelse med utvidelser og innskrenkninger

Vi kan også håndtere kontraktsforvaltning, tilbudsevaluering, nøkkeltall, kostnadskontroll og annen rapportering.

Å leie inn IT-sjef fra Lan-x kan lønne seg på flere måter.

Ta kontakt for mer informasjon.