Lokal IT-drift

Har bedriften din god løsning i forhold til økonomi og ressursbruk? Virker alt utstyret som det skal, når det skal? Er den eksisiterende løsningen effektiv og trygg?

Lan-x tilbyr konsepter for drift basert på din bedrifts behov og konkret kjennskap til din IT-installasjon og -bruk.

Våre driftsstjenester omfatter:

Driftsstøtte

  • Faste tider (avtale)
  • Ved behov
  • Omfang avtales (eks. tidskonto)

Driftsovervåkning

  • Preventiv drift m/definert ansvar
  • Preventiv drift u/definert ansvar (rapportering)
  • Teknologi med bruk av bl.a SMS varsling, avviksrapportering og evt. kontinuerlig overvåkning.

Outsourcing

  • Ansvar for drift av kundens eksisterende løsning
  • Valgfri lokalisering
  • 1., 2. og /eller 3. linje support

En driftsavtale med Lan-x kan gi deg en enklere og mer effektiv IT-hverdag.

Ta kontakt for mer informasjon.