Sikkerhet

Er bedrifts kritisk informasjon godt nok beskyttet og får alle tilgang til sin informasjon når de skal ha det? Har systemet ditt interne eller eksterne sikkerhetshull? Oppfyller bedriften din lovpålagte tekniske og funksjonelle krav?

Lan-x kan bistå med å lage løsninger hvor brukere gis tilgang i forhold til retningslinjer gitt av ledelsen.

Tjenestene omfatter:

  • Risiko og sårbarhetsanalyse
  • Kryptering data og datautveksling/kommunikasjon.
  • Behandling av personsensitive data i samsvar med nasjonale og andre lovpålagte krav (ISO 27001/GDPR).
  • Datasikkerhet i skybaserte og hybrid løsninger.
  • Brannmur og antivirus løsinger.
  • Sikkerhet i datalagring/backup.
  • Ønsket sikkerhet på all annen databehandling.

Vi kan sikre dataene dine.

Kontakt Lan-x for mer informasjon.