Resyme av 2002

Året 2002 har gitt oss en bekreftelse på at våre kunder og samarbeidspartnere stadig anbefaler Lan-x.

Lan-x skal være en anbefalt systemintegrator i det norske Informasjon, Kommunikasjon og Teknologi (IKT) markedet.

Året 2002 har gitt oss en bekreftelse på at våre kunder og samarbeidspartnere stadig anbefaler Lan-x. Dette er en tillit vi vet å sette pris på, samtidig som dette forplikter oss til å møte kundens forventning.

Virksomheten til selskapet består av fire hovedområder: systemintegrasjon og konsulenttjenester, responstidsavtaler og beredskapstjenester, WEB design/utvikling, salg av programvare og maskinvare.

Lan-x as består av 3 avdelinger med til sammen 21 ansatte. Hovedkontoret ligger i Sandnes med 16 ansatte, avdeling Mandal har 2 ansatte og avdeling Ålesund har 3 ansatte.

I november ble vi invitert inn på eiersiden i Papirfly AS i Sandnes, med en eierpost på 34%. Papirfly har 10 ansatte. Papirfly sin forretningside er å være en profesjonell Internet-partner i bedriftsmarkedet, med fokus på utvikling av effektiv markedsføring gjennom skreddersydde løsninger og standard produkter. Hensikten med eierposten, er å få større profesjonalitet i forhold til vår egen satsing innen WEB baserte løsninger, og samarbeidet har så langt gitt positive resultater for begge selskaper.

Lan-x Øst as i Oslo, som vi eier 35% av, har etablert seg i sitt markedssegment i Øst Norge, og viser til jevn utvikling og positivt resultat i 2002.

Året har vært jevnt godt, og forretningen har vært stabil gjennom hele året. Omsetningen har økt med 11,6% i forhold til fjoråret. Resultatet før skatt er litt over budsjett, og styret finner dette tilfredsstillende. Lan-x har meget god likviditet, og vi har god kapitalreserve i forhold til den virksomhet selskapet har planlagt.

Det er kun små endringer i eierstruktur, og ingen nye aksjonærer. Ca. 95 % av aksjene er eiet av de ansatte i selskapet.

År 2002 har også vært et år hvor vi har fått flere nye kunder innen kommunal virksomhet, og hvor vi også har fått anledning til å jobbe mer med systemintegrasjon hos våre etablerte kommunale kunder.

Vi har også i år fått anledning til å gjøre flere utfordrende og spennende teknologiprosjekter hos noen av våre kunder innen bedriftsmarkedet. Innen områdene WEB teknologi og responstidsavtale/vedlikehold har vi befestet vår stilling som leverandør.

Vi vil spesielt nevne tre kunder:

 • Stavanger Rørhandel – har oppkoplet ca. 20 avdelinger i Norge i et godt etablert driftsmiljø med ”tynn klientteknologi” via MetaFrame. Her har vi gjennomført et spennende prosjekt med konsolidering av datalaging og backup med ny Storage Area Network løsning. Dette gjør at Stavanger Rørhandel nå har en lagringsløsning, hvor en også kan ”plugge” inn f.eks kraftige Unix server på samme felles lagring og backup når dette behov måtte komme.
 • Systemair – Lan-x ble valgt som leverandør til ny Windows 2000 plattform og MetaFrame for hele virksomheten i Norge. Totalt er det i underkant av 100 brukere og 5 avdelinger, koplet opp til en sentral løsning på Sandnes via ”tynn klientteknologi”. Løsningen gir i tillegg også sentral styring av kommunikasjon og sikkerhet i nettverket, samt kopling mot IBM stormaskinmiljø og nettverk hos morselskap i Sverige. Vi har også hatt gleden av å levere en ny utvidet WEB løsning i 2002.
 • Furuno Norge er en ny kunde for Lan-x, vi ble valgt som leverandør i forbindelse med overgang til ny sentralisert WIN2000 plattform for virksomheten. Også her er det MetaFrame som er basis. Furuno Norge er en virksomhet som leverer radarsystemer for skip, og er derfor avhengig av at brukere på reise til enhver tid kan ha sikker oppkoling til sentrale datasystemer, mulighet for nedlasting av data og filer, uansett hvor i verden brukerne befinner seg.


Av våre kunder som har bidratt vesentlig til selskapets virksomhet og utvikling nevnes også:

 • Gilde Vest BA
 • Strand kommune
 • Tieto Enator AS
 • Tafjord Kraft AS
 • Sola kommune
 • Båtservice AS
 • Idekjeden AS
 • Hå kommune
 • Odda kommune
 • Gulf Offshore Norge AS

Lan-x har lagt vekt på å videreutvikle ansattes kompetanse, gjennom målrettet intern og ekstern opplæring, for å kunne framstå som dyktige og seriøse innen de kundesegmenter Lan-x opererer. 2 personer er rekruttert i løpet av året. Vi ser på rekruttering som et viktig virkemiddel.